Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarząd:

 • Prezes koła – Piotr Bodura
 • Wiceprezes koła – Artur Halasz
 • Wiceprezes koła – Witold Małecki
 • Sekretarz koła – Katarzyna Franczuk
 • Skarbnik koła – Dorota Wieczorkowska

 

Członkowie:

 • Katarzyna Franczuk
 • Piotr Bodura
 • Tomasz Szpila
 • Krzysztof Trnka
 • Maciej Krogel
 • Artur Halasz
 • Witold Małecki
 • Aleksandra Borodynko
 • Michał Filec
 • Witor Lechki
 • Adam Banach
 • Dorota Wieczorkowska
 • Rafał Garus
 • Piotr Lisak