Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Współczesne wyzwania Prawa własności intelektualnej” – konferencja na UWr (20-21 marca 2015 r.)

W dniach 20-21 marca 2015 roku odbyła się na Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Współczesne wyzwania Prawa własności intelektualnej”. Organizatorami wydarzenia były: Naukowe Koło Cywilistów, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej.

 

Prelegenci przedstawili cały wachlarz zagadnień, począwszy od prawnych aspektów obrotu informacją, poprzez cytowanie, na swobodzie umów w dziedzinie prawa własności intelektualnej kończąc. Dyskusja, która następowała po kolejnych referatach wzmocniła natomiast akademicki głos w debacie nad przyszłym kształtem tego działu prawa w obliczu szybko zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych.