Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
                                                                       Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wizyta dr hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Seminarium na temat książki pt. „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje” - UWr (9 grudnia 2014 r.)

W dniu 9 grudnia 2014 roku Koło Naukowe Europejskiej Kultury prawnej miało przyjemność gościć dr hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego.Z tej okazji odbyło się seminarium z udziałem gościa, poświęcone ustrojowi V Republiki Francuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ideowych, historycznych i konstytucyjnych.

 

 

Kazimierz Michał Ujazdowski (1964), nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, polityk konserwatywny. Związany z Uniwersytetem Łódzkim (adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa UŁ i członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a). Zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami ustrojowymi. Wydał m.in. "Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce" (Warszawa 1993, wraz z Rafałem Matyją), "Prawica dla wszystkich" (Warszawa 1995), "Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego" (Warszawa 2005) i "Batalia o instytucje" (Kraków 2008). Jest członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Był posłem  I, III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Obecnie sprawuje mandat Posła do Parlamentu Europejskiego.

 

 

Tematem spotkania była książka dr hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego zatytułowana „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje”. Szanowny gość przedstawił zainteresowanym szereg zagadnień historycznych, społecznych, politycznych oraz prawnych dotyczących ustroju i funkcjonowania V Republiki Francuskiej.